Archiwum

Płot płotowi nierówny

Charakterystycznym elementem dawnej wsi polskiej były różnego rodzaju ogrodzenia. Najczęściej wykonywane były one z powszechnie dostępnego materiału, czyli z drewna, żerdzi i gałęzi. Ogrodzenia miały bardzo duży wpływ na rozwój gospodarki i społeczności. Pierwotnie budowano je w celu zapewnienia bezpieczeństwa od dzikich zwierząt. Później ogrodzenia miały bronić przed atakami zarówno zwierząt, jak i złych ludzi, zaczęto więc budować palisady, często… Czytaj więcej →

Skąd się wziął styczeń i co do tego miało drewno

Różne są wersje mówiące, skąd wzięła się nazwa pierwszego miesiąca roku, ale wszystkie dotyczą charakterystycznych cech związanych z zimowym rytmem życia mieszkańców wsi. Według niektórych językoznawców, pochodzi ona od styku, czyli zetknięcia starego i nowego roku. Inne przekazy twierdzą, że dawna nazwa miesiąca brzmiała tyczeń i związana była z przygotowywaniem w tym czasie drewna użytkowego, w tym również tyczek do uprawy… Czytaj więcej →

Kolędy, pastorałki i kantyczki

Wyraz kolęda ma wiele znaczeń. Wywodzi się on z łacińskiego słowa calendae, oznaczającego pierwszy dzień miesiąca, kiedy to w czasach rzymskich ogłaszano publicznie co w danym miesiącu nastąpi i składano sobie życzenia. W krajach kręgu kultury chrześcijańskiej termin ten zaczęto odnosić do pierwszych dni nowego roku, a w Polsce nazwa przyjęła się także do wręczanych w tym czasie podarków. Kolędą… Czytaj więcej →